Thép chịu mài mòn

Tồn kho thép 65Mn_Stocklist_ Ukraina

Thông tin sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INTMECH

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiên, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Hotline: +84 917 272 447

Email: t.intmech@gmail.com

Mô tả

BẢNG TỒN KHO 16.11.2020

STTTÊN HÀNG VÀ QUY CÁCHĐVTSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
1Thép lá 65G 1,6x915x2500Tấm72
2Thép lá 65G 1,6x915x4385Tấm1
3Thép lá 65G 1,7x1000x2500Tấm17
4Thép lá 65G 2x1170x3000Tấm2
5Thép lá 65G 2x1170x2000Tấm1
6Thép lá 65G 2x1260x2500Tấm90
7Thép lá 65G 2x1260x2600Tấm1
8Thép lá 65G 2x1260x2650Tấm1
9Thép lá 65G 2x965x2500Tấm381
10Thép lá 65G 2x965x2030Tấm1
11Thép lá 65G 2,5x930x1030Tấm1
12Thép lá 65G 2,5x930x960Tấm1
13Thép lá 65G 2,5x1260x2500Tấm350
14Thép lá 65G 2,6x1130x2500Tấm95
15Thép lá 65G 2,6x1130x1500Tấm1
16Thép lá 65G 2,6x880x110Tấm1
17Thép lá 65G 2,6x1225x2500Tấm303
18Thép lá 65G 3x1170x3000Tấm1
19Thép lá 65G 3x970x2500Tấm43
20Thép lá 65G 3x1130x3000Tấm197
21Thép lá 65G 3x1130x2100Tấm1
22Thép tấm 65G 4x1500x6000Tấm44
23Thép tấm 65G 4x1500x3000Tấm1
24Thép tấm 65G 4x1500x2000Tấm1
25Thép tấm 65G 4x1500x1320Tấm1
26Thép tấm 65G 4x1500x1500Tấm1
27Thép tấm 65G 4x1500x1200Tấm1
28Thép tấm 65G 4,2x1185x4030Tấm1
29Thép tấm 65G 4,2×950 (2 cuộn)Tấm17860
30Thép tấm 65G 4,5x925x6000Tấm47
31Thép tấm 65G 4,5x925x5960Tấm1
32Thép tấm 65G 5x1250x6000Tấm12
33Thép tấm 65G 5x1250x2000Tấm2
34Thép tấm 65G 5x1500x6000Tấm86
35Thép tấm 65G 5x1500x3500Tấm1
36Thép tấm 65G 6x1500x6000Tấm32
37Thép tấm 65G 6x1500x5160Tấm1
38Thép tấm 65G 6x1500x1500Tấm1
39Thép tấm 65G 6x1300x6000Tấm50
40Thép tấm 65G 6x1300x3000Tấm2
41Thép tấm 65G 6x1300x2700Tấm2
42Thép tấm 65G 6x1300x1600Tấm1
43Thép tấm 65G 6x1300x1170Tấm1
44Thép tấm 65G 6x1300x130Tấm1
45Thép tấm 65G 7x1500x6000Tấm35
46Thép tấm 65G 7x1500x2500Tấm1
47Thép tấm 65G 7x1500x1500Tấm1
48Thép tấm 65G 8x1250x6000Tấm1
49Thép tấm 65G 8x1250x3650Tấm1
50Thép tấm 65G 8x1500x6000Tấm40
51Thép tấm 65G 8x1500x1400Tấm1
52Thép tấm 65G 10x2000x6000Tấm23
53Thép tấm 65G 10x2000x4750Tấm1
54Thép tấm 65G 12x2000x6000Tấm11
55Thép tấm 65G 12x2000x3000Tấm1
56Thép tấm 65G 12x2000x2000Tấm1
57Thép tấm 65G 14x2000x6000Tấm13
58Thép tấm 65G 14x2000x3515Tấm1
59Thép tấm 65G 16x2000x6000Tấm6
60Thép tấm 65G 16x2000x4500Tấm1
61Thép tấm 65G 16x2000x2000Tấm1
62Thép tấm 65G 18x2000x6000Tấm4
63Thép tấm 65G 18x2000x1230Tấm1
64Thép tấm 65G 20x2000x6000Tấm7
65Thép tấm 65G 20x2000x3410Tấm1
66Thép tấm 65G 20x2000x940Tấm1
67Thép tấm 65G 22x2000x6000Tấm5
68Thép tấm 65G 22x2000x4775Tấm1
69Thép tấm 65G 25x2000x6000Tấm4
70Thép tấm 65G 25x1450x6000Tấm1
71Thép tấm 65G 25x2000x8000Tấm2
72Thép tấm 65G 25x2000x4000Tấm1
73Thép tấm 65G 25x2000x1390Tấm1
74Thép tấm 65G 30x2000x9000Tấm4
75Thép tấm 65G 30x2000x3800Tấm1
76Thép tấm 65G 30x2000x1480Tấm1
77Thép tấm 65G 35x2000x6000Tấm1
78Thép tấm 65G 35x2000x3000Tấm1
79Thép tấm 65G 35x2000x1435Tấm1
80Thép tấm 65G 40x2000x6000Tấm3
81Thép tấm 65G 40x2000x1645Tấm1
82Thép tấm 65G 50x2240x7075Tấm1
83Thép tấm 65G 50x2240x6640Tấm1
84Thép tấm 65G 60x2100x6295Tấm1
85Thép tấm 65G 60x2100x6440Tấm1