Thiết bị truyền động

Thiết bị truyền động cho van bướm là gì?

Thiết bị truyền động cho van bướm là một thiết bị cơ học sử dụng nguồn năng lượng tạo ra lực soay để vận hành van. Nguồn năng lượng này có thể là sức người, điện, khí nén hoặc thủy lực (dòng chảy của dầu). Có hai loại thiết bị truyền động chính đó là đóng mở on/off (đóng mở hoàn toàn) và đóng mở tuyến tính (đóng mở theo góc độ).