Giải pháp hệ thống

GIẢI PHÁP CHỐNG MÀI MÒN

Chống mài mòn hiệu quả bắt đầu với thiết kế đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng và vật liệu dựa trên phân tích hệ thống dành riêng cho

CHỐNG BÁM DÍNH QUẠT ID-GÓI DỊCH VỤ

Product and Application Product Name :                              Daikacoat 2000 Facility Name :                               Kiln SP ID Fan The situation before applying The material was built up on the fan and vibration of